Heidi Tuimala

 

Tärkein tehtäväni on puhua niiden puolesta, joiden ääni ei muuten kuulu.  On paljon ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ovat muita heikommassa asemassa.  Tällaisia ryhmiä ovat mm. lapset, vanhukset, vammaiset tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. On huolehdittava siitä, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, kuten päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevat, lastensuojelua tarvitsevat tai pitkäaikaissairaat, pidetään mukana yhteiskunnassa.