Varsinais-Suomen vihreiden aluevaaliohjelma

Vihreä sosiaali- ja terveyspolitiikka perustuu ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Suomalainen hyvinvointivaltio rakentuu vahvan perusterveydenhuollon varaan ja tarjoaa inhimillisiä, vaikuttavia ja ennaltaehkäiseviä terveydenhuoltopalveluja. Hyvinvointialueiden hallinto ja päätöksenteko on avointa, ymmärrettävää ja helposti seurattavissa. Turvataan tasavertaiset vaikutuskanavat siten, että kaikki asukkaat voivat osallistua päätöksenteon arviointiin ja kehittämiseen.

 

YHDENVERTAISUUS

 • Hyvinvointialueen tarkoitus on vastata ennen kaikkea alueen väestön hyvinvoinnista – tarjotaan palveluita kaikenikäisille kaikissa elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa.
 • Palveluiden käyttäjiä, erityisesti heikossa asemassa olevia asukkaita kuullaan osana aluehallinnon päätöksentekoa.
 • Panostetaan köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuntaan: Kansalaisilla on oltava tarjolla yhdenvertaiset ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta.
 • Asiakkaan tilannetta hoidetaan kokonaisvaltaisesti yksittäisen haasteen korjaamiseen sijaan.
 • Varmistetaan työllisyyspalveluiden jatkuvuus.
 • Palvelua tulee saada aina omalla kielellä.

ENNALTAEHKÄISY JA VAIKUTTAVUUS

 • Vahvistetaan julkista perusterveydenhuoltoa ja perustason sosiaalipalveluja ja siirretään näin painopistettä ennaltaehkäiseviin matalan kynnyksen peruspalveluihin.
 • Turvataan kaikille oikea hoito oikeaan aikaan.
 • Tarjotaan kevyempiä palveluita yksilöllisesti keskittyen yksilön/perheen tarpeisiin ja arjen tukemiseen.
 • Varmistetaan kouluissa ja oppilaitoksissa terveydenhoitajan, kuraattorin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai muun moniammatillisen työryhmän jäsenen tavoittaminen ilman ajanvarausta. Koulupsykologin tai koululääkärin vastaanotolle on tarvittaessa päästävä viipymättä.
 • Matalan kynnyksen seksuaalineuvontaa ja tarpeen mukaan seksuaaliterapiaa on oltava tarjolla kaikille.
 • Järjestetään hoito siten, että voidaan turvata hoidon jatkuvuus, saumattomat hoitoketjut ja omalääkärijärjestelmä.

YHTEISKUNTAVASTUU

 • Kaikilla palveluiden tasoilla ja alueilla toteutetaan tieteeseen perustuvaa, säännöllistä ja jatkuvaa laadun ja palvelujen saavutettavuuden arviointia.
 • Huomioidaan hankinnoissa niiden ympäristövaikutukset.
 • Turvataan työntekijöille omaan työhönsä liittyvät vaikuttamis-, kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuudet työuralla sekä työnkierto ja oikeantasoinen palkkaus.
 • Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia, motivaatiota ja sitoutumista panostamalla työyhteisötaitoihin ja työkykyjohtamiseen.
 • Varataan riittävästi aikaa esihenkilötyöhön.
 • Otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi osana laadukasta rekrytointia.

Koko ohjelman voit lukeä täältä: V-S Vihreät aluevaaliohjelma