Tavoitteeni

Haluan toimia etenkin lasten, nuorten ja perheiden puolestapuhujana. Meidän tulee panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Varmistetaan, että Lieto on hyvä paikka syntyä ja kasvaa aikuiseksi.