Valtuustokausi 2021-2025

1. Lapset, nuoret ja perheet

Kunnan tärkein tehtävä on pitää huolta lapsista ja valtuutettuna haluan toimia etenkin lasten, nuorten ja perheiden puolestapuhujana. Lapsiperheille tarjotut palvelut tulee nähdä sijoituksena tulevaisuuteen. Jokaisen lapsen tausta ja vahvuudet pitää tunnistaa ja tarvittaessa apua tulee olla helposti saatavilla. Lapsille hyvä kunta tarjoaa mm. tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa ja puuttuu tehokkaasti ongelmiin kuten kiusaamiseen. Panostetaan siis vahvasti ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen sekä kehitetään Perhekeskuksen toimintaa lapsiperheiden palvelujen yhteenkokoajana.

2. Varhaiskasvatus ja koulutus

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta ei saa säästää. Jokaisen perheen tulee voida luottaa siihen, että lähikoulun tai -päiväkodin palvelut ovat laadukkaita ja niissä on riittävä ja koulutettu henkilökunta, sopivan kokoiset lapsiryhmät ja puhdas sisäilma. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on pidettävä korkealla, sillä pedagoginen varhaiskasvatus on tutkitusti vaikuttavinta koulutusta ja ehkäisee mm. syrjäytymistä.

3. Terveys ja hyvinvointi

Jokainen kuntalainen ansaitsee mahdollisuuden hyvään elämään. Kunnan tehtävä on tuottaa monipuolisia ja saavutettavia palveluja jokaiselle. Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. laadukkailla sosiaali- ja terveyspalveluilla, monipuolisilla liikunta-, kulttuuri- ja virkistyspalveluilla, järkevällä kaavoituksella ja tehokkaalla infralla. Ikääntyville on luotava mahdollisuus turvalliseen ja sujuvaan arkeen. Lisäksi tarvitsemme riittävästi julkisia tiloja ja paikkoja ihmisten väliselle kohtaamiselle, tapahtumille ja palveluille.

4. Osaava henkilöstö ja perheystävällinen kunta

Perheystävällisyyden huomioivat työnantajat ovat tulevaisuudessa haluttuja työpaikkoja. Kunnan menestystekijä on osaava henkilöstö. Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta on pidettävä huolta  ja kunnan mainetta houkuttelevana työnantajana tulee parantaa. Eri sektoreiden toimijoita tulee kannustaa moniammatilliseen ja toimialat ylittävään yhteistyöhön. Perheystävällisessä kunnassa edistetään yhdenvertaisuutta ja huomioidaan kuntalaisten ja työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Tästä esimerkkinä vaikkapa joustot yksinhuoltaperheen lapsen hoitojärjestelyihin tai kunnan työntekijälle myönnetty vapaa ikääntyvien vanhempien asioiden hoitamiseksi.

5. Vastuullisuus ja osallisuus

Päättäjillä on vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista, ympäristöstä ja kunnan taloudesta. Liedosta tulee tehdä entistäkin parempi asuinpaikka ihmisille ja houkuttelevampi kunta yrityksille. Päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja siihen liittyvän keskustelun avointa. Päätöksenteko on tuotava lähelle kuntalaista ja tehtyjä päätöksiä tulee myös arvioida ja niiden vaikutuksia seurata.