Työllisyyden näkökulmasta korona on iskenyt erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta ilmenee, että työttömyysaste nousi viime vuonna kaikissa alle 65-vuotiaiden ikäryhmissä, eniten kuitenkin 15-24-vuotiaiden ryhmässä. Alle 25-vuotiaiden ryhmässä työttömien osuus työvoimasta oli 21,4 prosenttia, mikä on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2020 työttömiä nuoria oli kaikkiaan noin 66 000, mikä vastaa 31 prosenttia kaikista työttömistä.
Nyt tulisi ottaa kaikki keinot käyttöön nuorten tukemisessa työurien alkuun. Nuoren jäädessä valmistumisen jälkeen vaille töitä, kasvaa riski yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä, myöhemmille työllistymisen haasteille ja ammattitaidon heikkenemiselle. Unelmien särkyessä alkaa usein myös ongelmien kerääntyminen ja hyvinvoinnin heikkeneminen.
Nuorelle ensimmäinen työpaikka on tärkeä kosketus työelämään. Työ opettaa vastuunkantoa ja rohkaisee nuorta luottamaan omiin kykyihinsä. Lyhytkestoinen kesätyökin voi olla merkittävä askel koko työuran alkuun saattamiselle ja positiiviset kokemukset lisäävät nuorten kiinnostusta työelämää kohtaan. Monet nuoret ovat perinteisesti aloittaneet työuransa palvelualalla, esimerkiksi mansikan- tai jäätelönmyyjänä, tarjoilijana tai kaupan kassalla. Korona on vähentänyt tarjolla olevien kesätyöpaikkojenkin määrää merkittävästi.
Nuoren palkkaaminen on yhteiskuntavastuullinen investointi tulevaisuuteen. Nuoret ovat innokkaita oppimaan ja omaksumaan, työnantajalle nuori on mahdollisuus kasvattaa itselle vahva osaaja. Nuorten työntekijöiden palkkaaminen luo myös ulospäin kuvaa uudistumiskykyisestä ja tulevaisuuteen uskovasta organisaatiosta. Julkisella sektorilla nuorten työllistymistä voidaan edistää mm. tukemalla nuoria työllistäviä yrityksiä ja yhteisöjä, tarjoamalla nuorille kesätöitä, työpajatoiminnalla ja panostamalla tuki- ja neuvontapalveluihin. Yksilötasolla voimme jokainen käydä läpi omia verkostojamme ja linkittää yhteen nuoria ja työvoiman tarvitsijoita. Suositusten antaminen tutusta nuoresta ei maksa mitään ja kesätöitä vaille jäänyttä nuorta voi vaikka kannustaa opiskelemaan.
Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta, eihän jätetä heitä yksin tässäkään asiassa.
Heidi Tuimala (vihr.)
Kunnanvaltuutettu, Lieto
Mielipidekirjoitus julkaistu Turun Tienoossa 22.4.2021