Yleistä vaaleista

Kuntavaalit käydään 13. kesäkuuta 2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6.2021.

Liedon valtuusto

Liedon kunnanvaltuustoon valitaan 43 jäsentä. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalaissa korostetaan valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

Valtuustokaudella 2017-2021 paikat on jaettu seuraavasti:

Kansallinen Kokoomus 13 jäsentä
Suomen Keskusta 8 jäsentä
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 7 jäsentä
Vihreä Liitto 5 jäsentä
Vasemmistoliitto 4 jäsentä
Suomen Kristillisdemokraatit 3 jäsentä
Perussuomalaiset 3 jäsentä

Liedon vihreiden kuntavaalitavoitteet

Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2017 Liedon vihreillä oli 18 ehdokasta ja valtuustokaudelle 2017–2021 saatiin viisi valtuutettua. Valtuutettujen määrä kasvoi kolmella edelliseen valtuustokauteen verrattuna. Vuoden 2021 kuntavaaleissa tavoitteemme on jälleen kasvattaa sekä ehdokkaiden että valtuutettuja määrää. Liedon vihreillä on kuntavaaleissa 2021 peräti 35 ehdokasta ja tavoittelemme 8 valtuustopaikkaa.

Ehdokasgalleria

Liedon vihreiden kaikkiin kuntavaaliehdokkaisiin pääset tutustumaan Liedon vihreiden sivuilla.