Koronarajoitusten rajut vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat olleet viime aikoina runsaasti esillä mediassa. Muun muassa Turussa pelkona on, että kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä kasvaa tänä vuonna jopa puolitoistakertaiseksi viime vuoteen verrattuna. Samansuuntainen kehitys on valitettavasti nähtävissä myös Liedossa.
Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnan kuukausiraportista ilmenee, että tammi-helmikuun aikana Liedossa on tehty 128 lastensuojeluilmoitusta ja 22 muuta yhteydenottoa tuen tarpeen arvioimiseksi. Vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona tehtiin 89 lastensuojeluilmoitusta ja vuonna 2019 ilmoituksia tehtiin 46. Myös muut yhteydenotot ovat lisääntyneet vuosittain.
Koronavuosi on vaikuttanut etenkin nuorten psyykkiseen hyvinvointiin, joka näkyy mm. motivaation puutteena ja jaksamisen haasteina esimerkiksi koulunkäyntiin liittyen. Motivaation ja jaksamisen hiipuessa lisääntyy koulupudokkuus. Erityisen vaikea tilanne on niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Liedossa perheneuvolan palvelujen kysyntä on kasvanut ja oletettavasti kysynnän kasvuun vaikuttaa myös puute koulupsykologeista. Samaan aikaan kuukausiraportissa todetaan, että lastensuojelua vaivaa resurssivaje, jota paikataan osa-aikaisilla sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan sijaisuuksilla.
Tilanne on hälyttävä ja korjaaviin toimenpiteisiin tulee ryhtyä välittömästi. Inhimillinen ja taloudellinen hinta nousee kestämättömälle tasolle, mikäli tätä kehitystä ei saada ajoissa pysäytettyä.
Heidi Tuimala
Kunnanvaltuutettu (vihr.)
Thomas Karlsson
Sosiaalityöntekijä, kuntavaaliehdokas
Mielipidekirjoitus julkaistu Turun Tienoossa 25.3.2021