Liedon vihreä valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen, että Liedon kunnan opetusryhmien enimmäiskooksi määritellään enintään 25 oppilasta oppilaiden ikä, tuen tarve ja oppimisympäristön turvallisuus huomioiden. Lisäksi esitimme, että ryhmän enimmäiskoosta voidaan poiketa ainoastaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan erillisellä päätöksellä. Aloite on Liedon varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan käsittelyssä tulevana keskiviikkona 31.3.2021.
Lautakunnan esittelytekstissä todetaan, että lukuvuonna 2020-2021 Liedossa on ollut 140 opetusryhmää, joista alkuopetuksessa 1-2 lk pääosin 16-22 oppilasta, muutamassa opetusryhmässä koko on 24-26 ja 3- 6 lk:n muutamassa ryhmässä 27-31 oppilasta. Isompiin ryhmiin on kohdennettu jakotunteja, erityisopetusta sekä ohjausresurssia. Esittelytekstissä painotetaan pedagogista suunnittelua ja tuntikehyksen riittävyyttä ryhmäkoon maksimimäärän määrittämisen sijaan.
Liedon hallintosäännön mukaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää opetusryhmien koon perusteista. Mikäli lautakunta ei käytä tätä oikeuttaan määrittää perusteita, muodostetaan ryhmät jonkin muun, esimerkiksi taloudellisten resurssien, pohjalta. Käytännössä siis talousarviossa määritelty tuntikehys jaetaan koulujen kesken ja ryhmät muodostetaan sen mukaisesti. Lautakunnan rooli tässä on hyväksyä esitys jaosta. Itse näen, että nimenomaan määrittämällä ryhmäkoolle enimmäismäärä, voimme turvata myös taloudelliset resurssit. Kun enimmäiskoko on määritelty, tulee talousarvio rakentaa tälle pohjalle ja tuntikehykselle varattava riittävät resurssit. Pedagogista suunnittelua tämä ei estä, aloitteessa on annettu mahdollisuus myös poiketa enimmäismäärästä tarvittaessa. Päätöksen poikkeamisesta tekisi tällöin lautakunta ja se pitäisi erikseen perustella.
Ryhmäkoolla on vaikutusta mm. opetuksen laatuun, opettajien jaksamiseen, työrauhaan, oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen, tuen tarpeen havaitsemiseen, sisäilmaan ja kiusaamistilanteiden tunnistamiseen. Liedossakin on nähty ne ongelmat, joita isoista opetusryhmistä aiheutuu. Selvityksessä annetut perustelut eivät mielestäni ole riittävät, eikä niillä vastata tiedossa oleviin haasteisiin. Keskiviikon kokouksessa tulenkin esittämään lautakunnalle, että se aloitteen mukaisesti määrittää Liedon opetusryhmien enimmäiskooksi 25 oppilasta oppilaiden ikä, tuen tarve ja oppimisympäristön turvallisuus huomioiden.