Tavoitteet aluevaaleissa

Miksi olen ehdolla aluevaaleissa?

Tärkein tehtäväni on puhua niiden puolesta, joiden ääni ei muuten kuulu.  Meillä on Suomessa ja Varsinais-Suomessa paljon ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ovat muita heikommassa asemassa.  Tällaisia ryhmiä ovat mm. lapset, vanhukset, vammaiset tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. On huolehdittava siitä, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, kuten päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevat, lastensuojelua tarvitsevat tai pitkäaikaissairaat, pidetään mukana yhteiskunnassa. Ihannetilanteessa jokaisen ääni kuuluu, todellisuudessa näin ei ole. Esimerkiksi lapsen oikeuksista puhutaan, mutta käytännön toimia tehdään varsin vähän. Mielestäni aluevaltuustoon tulisi nyt valita päättäjiä, joilla on kyky kuunnella ja nähdä ihminen.

Lapsiystävällinen hyvinvointialue on hyvä kaikille

Lapsuus ja nuoruus luo pohjan koko elämälle,siksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen kuuluu koko yhteiskunnan tärkeimpiin tehtäviin. Valitettavan usein lasten ja nuorten hyvinvointi on kuitenkin se, joka joutuu väistämään muiden intressien tieltä. Hyvinvointialue joutuu heti alkuun ratkaisemaan koronan aiheuttamia ongelmia ja purkamaan pandemian aiheuttamaa hyvinvointivelkaa. Koronan vaikutukset ovat olleet erityisen suuria lapsiin ja nuoriin, tämä näkyy mm. lisääntyneenä yksinäisyytenä, uupumuksena ja mielenterveyden ongelmina. Useat ehdokkaat puhuvat ennaltaehkäisevän työn merkityksestä ja samalla painottavat kulujen pitämistä kurissa. Painopiste pitäisikin saada siirrettyä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen, resursseja ei kuitenkaan voida siirtää niin kauan kuin korjaavien palveluiden tarve on suuri. Tulevien päättäjien tulisikin olla valmiita panostamaan molempiin. Suunnan kääntämiseksi tarvitsemme yhteistä tahtoa ja merkittäviä panostuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin.

Lapsuus tapahtuu aikuisten arjessa ja usein lasten ongelmat ovat tiukasti kytköksissä aikuisten ongelmiin. Siksi on tärkeää, että palveluketjut toimivat ja koko perhettä hoidetaan kerralla. Tuki pitää saada toimitettua lähelle arkea; päiväkoteihin, kouluihin, perhekeskuksiin, kodin lähistöön tai sähköisesti. Palvelupolut on rakennettava yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa sujuviksi, hyvinvointia aidosti tukeviksi kokonaisuuksiksi. Tarvitsemme koko hyvinvointialueen kattavan verkostomaisen perhekeskuksen, joka kokoaa yhteen kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Palvelujen oikea-aikaisuutta ja saavutettavuutta tukemaan tarvitaan lisäksi sähköisiä palveluja. Minulle on tärkeää, että hyvinvointialueen rakentamisessa otetaan heti alusta alkaen käyttöön lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevat toimintatavat ja työkalut, kuten lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi.

Keskeisiä vaaliteemojani ovat:

  • Lapsen oikeudet
  • Perhekeskustoiminnnan ja sähköisten palvelujen kehittäminen
  • Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden asiantuntemuksen hyödyntäminen
  • Toimivat rajapinnat hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten kanssa
  • Sujuvat ja katkeamattomat palvelu- ja hoitoketjut
  • Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen vahvistaminen, painopiste ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen
  • Hyvinvointierojen tasaaminen ja heikoimmassa asemassa olevista huolehtiminen
  • Henkilöstön hyvinvointi ja riittävyys
  • Tutkitun tiedon käyttö päätöksenteon pohjana